Opće odredbe

Agram Craft d.o.o., Zagrebačka 47f, Leprovica 10370 Dugo selo, OIB: 40407931816 izdavač je internetske trgovine www.crafters.hr. Naručitelj je osoba koja je naručila i platila proizvode. Primatelj je osoba koju je naveo naručitelj prilikom narudžbe, a naručitelj ujedno može i biti primatelj. Proizvodima se smatraju svi artikli na internet stranici www.crafters.hr. Račun se ispostavlja na ime naručitelja ili ime njegove tvrtke i dostavlja se putem e-maila ako nije drugačije navedeno.

Cijene

U sve navedene cijene na internetskoj trgovini www.crafters.hr uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Proizvodi

www.crafters.hr nastoji isporučiti u potpunosti jednak proizvod.

Narudžba

Narudžba je važeća od trenutka primljene uplate. Nakon narudžbe, naručitelju na mail stiže potvrda sa svim relevantnim podacima. Narudžbu je moguće promijeniti u roku od sat vremena, unutar našeg radnog vremena putem e-maila ili telefona. Pod promjenom narudžbe, smatra se promjena teksta u poruci primatelju, promjena podataka primatelja, adrese i sl. Prilikom narudžbe, naručitelj mora obratiti pažnju prilikom ispunjavanja formulara za narudžbu, a posebno na ime, prezime i adresu primatelja. Naručitelj mora biti siguran da će primatelj biti na mjestu određenom za dostavu u vrijeme dostave, jer u protivnom proizvod se ostavlja ispred vrata, kod susjeda i sl., osim u slučaju narudžbi koje se plaćaju pouzećem. U tom slučaju narudžba se vraća isporučitelju.

Otkaz narudžbe

Zakon o zaštiti potrošača regulira otkazivanje narudžbe. Narudžbu je moguće otkazati prije nego je ona isporučena. Zahtjev za otkazivanje narudžbe naručitelj treba uputiti u pisanom obliku, putem e-maila na adresu prodaja@crafters.hr.

Dostava proizvoda

www.crafters.hr se obavezuje dostaviti proizvod/e primatelju u određeno vrijeme. Dostavu vršimo nakon potvrde plaćanja isti dan za narudžbe zaprimljene do 12:00 sati. Besplatana dostava za Grad Zagreb i večinu Zagrebačke županije se vrši radnim danom u vremenu od 14h do 18h, te je moguća dostava preko vikenda po dogovoru. Dostava za ostatak Republike Hrvatske osim udaljenih otoka se vrši putem kurirske službe DP u roku od 2-4 dana po cijeni od 35,00 kn za dvije kutije, 55,00 kn za 3 – 4 kutije itd… Osim primatelja, proizvod može preuzeti i bilo koja druga osoba na adresi primatelja, ukoliko to želi, osim ako naručitelj napomene drukčije prilikom narudžbe. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada primatelj, osoba na toj adresi ili službena osoba preuzmu dostavljeni proizvod ili je proizvod dostavljen na adresu ukoliko nikoga nema na navedenoj adresi, osim u slučaju narudžbi koje se plaćaju pouzećem. U tom slučaju narudžba se vraća isporučitelju.

Neispunjena dostava

Dostava nije moguća u sljedećim uvjetima: primatelj odbija pošiljku, netočne informacije o primatelju, primatelj nije na adresi, viša sila. Ukoliko ne možemo ispuniti dostavu iz bilo kojeg razloga, kontaktirati ćemo naručitelja (ili primatelja) i ponuditi mogućnost dostave paketa susjedu ili ostavljanja paketa pred vratima na vlastitu odgovornost, osim u slučaju narudžbi koje se plaćaju pouzećem. U tom slučaju narudžba se vraća isporučitelju.

Reklamacije

Ako ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni našom uslugom ili proizvodom, molimo Vas da nas kontaktirate kako bi riješili problem na obostrano zadovoljstvo. U slučaju reklamacije zbog greške na proizvodu postupiti u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Reklamacija proizvoda može se ostvariti ukoliko je kupac zaprimio proizvod koji nije naručio ili ako proizvod ima grešku / oštećenje koje je nastalo prilikom transporta. Trgovac odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članak 400. podstavak 1.).Reklamacija nije moguća ako je je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem. Za osnovane reklamacije izvršit će se povrat sredstava u potpunosti ili zamjena proizvoda ovisno o željama kupca. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, internet trgovina www.crafters.hr vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail adresu prodaja@crafters.hr ili poštom na adresu Vodnikova 4, 10000 Zagreb.

Maloljetnici

Maloljetne osobe ne mogu putem internetskih sadržaja kupovati robu i usluge internet trgovine www.crafters.hr te je navedeno izričito zabranjeno. Internet trgovina www.crafters.hr ne odgovara za zlouporabu podataka i falsificiranje podataka sa ciljem kršenja pozitivnih zakonskih normi a vezano uz kupnju i konzumaciju alkoholnih pića od strane maloljetnih osoba. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. www.crafters.hr neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta www.crafters.hr će upotrebljavat ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi dijete.

Mogućnosti kupnje su:

Virmanski – uplatom putem banke, internet bankarstva ili pošte na temelju ispostavljene uplatnice ili ponude koja će kupcu biti dostavljena putem emaila.

Pouzećem – prilikom preuzimanja robe dostavom uz naknadu d 8,00 kn

Kartično plaćanje:

– Diners | jednokratno

– PBZ Visa (Debitna) | jednokratno

– PBZ Maestro® (Debitna) | jednokratno

– Visa/Visa Electron/V Pay (Debitna, Kreditna, Poslovna) | jednokratno

– MasterCard® (Debitna, Kreditna, Poslovna) | jednokratno

– Maestro® (Debitna, Poslovna) | jednokratno

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brendova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enrolled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

Currency Conversion

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Sigurnosni Programi i Relevantne Poveznice

Jednostrani raskid ugovora

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, naručitelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Rok za jednostrani raskid započinje teći od dana kada je naručeni proizvod isporučen tj. dostava je izvršena primatelju (ili nekoj osobi na navedenoj adresi ili je dostavljena na navedenu adresu, iako na adresi u trenutku dostave nema nikoga, te u slučajevima kada isporuka greškom naručitelja nije moguća – pogrešni podaci za dostavu i sl.) Sukladno uvjetima navedenim na www.crafters.hr, moguće je ostvariti jednostrani raskid ugovora. Za ostvarenje prava na jednostrani raskid, potrebno je popuniti obrazac i dostaviti ga na prodaja@crafters.hr. Isključenje prava na jednostran raskid ugovora na daljinu Sukladno članku 79, Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14, 110/15 ),naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora ( povrat robe ) u roku od 14 dana. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe 5. zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave – bombonijere, vino itd. 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju povrata robe, potrošač je dužan robu, u roku od 14 dana od podnošenja zahtjeva za jednostranim raskidom ugovora, predati ili poslati trgovcu ili osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu. U slučaju povrata robe, troškove povrata snosi potrošač. U slučaju povrata robe, iznos će naručitelju biti vraćen na način na koji je i uplaćen (kreditna kartica, internet bankarstvo / opća uplatnica), a ako to nije moguće, www.crafters.hr će od naručitelja tražiti drugi način za izvršenja povrata sredstava (npr. broj tekućeg računa). Obrazac za jednostrani raskid moguće je pronaći na Za detalje kontaktirajte nas putem e-maila na adresu prodaja@crafters.hr. Upute za jednostrani raskid ugovora Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkim poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona itd… U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka. Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona. Podstavak 9. Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72.citiranog Zakona, odnosno, o troškovima nastalih vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode nemože biti vraćena poštom na uobičajen način;

Autorska prava

Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija, komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala (tekstovi, slike, logo i sl.) ili bilo kakvo drugo mijenjanje ove internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja www.crafters.hr. Kršenje ove zabrane rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih informacija

www.crafters.hr se obavezuje pružiti zaštitu osobnih podataka naručitelja/primatelja, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših obveza (dostava pive, izdavanje računa i sl.). Svi podaci o naručiteljima/primateljima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima www.crafters.hr kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici www.crafters.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. www.crafters.hr ne skladišti podatke o korisnicima (osim email komunikacije), ne zahtijeva registraciju u svrhu narudžbe niti koristi gore navedene podatke u neku drugu svrhu.

Kolačići

www.crafters.hr koristi kolačiće (eng. cookie – mala tekstualna datoteka/file kojeg generira web poslužitelj, a internetski preglednik ga sprema na računalo korisnika) kako bi osigurao funkcionalnost internetske trgovine i radi praćenja posjećenosti stranice (za što koristi Google Analytics – http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html). Korisnik www.crafters.hr internetske trgovine može regulirati primanje kolačića putem postavki unutar internetskog preglednika. www.crafters.hr isključuje svaku odgovornost za gubitak funkcionalnosti usluge kada korisnik drugačije regulira (onemogući) prihvat kolačića. Korištenjem www.crafters.hr internet trgovine smatra se da ste upoznati i suglasni s uvjetima korištenja.

Rješavanje sporova

Regulativom Europske unije, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci. Za pravne sporove koji mogu nastati vezani za korištenje internetske trgovine www.crafters.hr nadležan je sud u Zagrebu.

Završne odredbe

www.crafters.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti ili promijeniti odredbe ovih uvjeta poslovanja, stoga savjetujemo da provjerite uvjete prije nego što namjeravate koristiti internetsku trgovinu. www.crafters.hr nije odgovoran za nemogućnost korištenja usluga internetske trgovine izazvanu višom silom, kao niti za štetu nastalu uslijed okolnosti koje se smatraju višom silom.